TCP i UDP

Protokoły UPD i TCP są używane do przesyłania danych - lub pakietów informacji - przez Internet w oparciu o protokół IP.

TCP

Transmission Control Protocol. Protokół połączeniowy. Gdy maszyna A wysyła dane do maszyny B, maszyna B jest powiadamiana o nadejściu danych, a następnie przesyła potwierdzenie odbioru.
Przykładowe zastosowania: e-mail, przeglądanie sieci.

UDP

User Datagram Protocol. Protokół bezpołączeniowy. Mówiąc najprościej, gdy maszyna A wysyła pakiety do komputera B, strumień jest niekierunkowy. Oznacza to, że transmisja danych odbywa się bez ostrzeżenia odbiorcy (maszyny B), a odbiorca otrzymuje dane bez konieczności potwierdzania tego nadawcy danych (maszynie A).
Przykładowe zastosowania: wideo-rozmowy, strumieniowanie muzyki.

TCP vs UDP

TCP
UDP
Połączeniowy
Bezpołączeniowy
Strumień bajtów
Strumień wiadomości
Unicast
Unicast, Multicast, Broadcast
Kontrola przepływu i błędów
Brak kontroli
Pakiet nazywany segmentem
Pakiet nazywany datagramem
Źródło: https://i.redd.it/duv11av99nm11.png

Schematy routingu

Wiadomości w sieci mogą być rozsyłane na wiele sposobów. Poniżej omówione są najważniejsze z nich.

Unicast

Komunikacja typu jeden-do-jeden. Z jednego miejsca w sieci do innego, tzn. jeden nadawca i jeden odbiorca. Można to porównać do prywatnej rozmowy dwóch osób.
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=909335

Multicast

Komunikacja grupowa typu jeden-do-wielu-z-wielu. Wiadomość jest wysyłana do grupy urządzeń w sieci jednocześnie. Można to przyrównać do rozmowy z grupą znajomych.
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=909339

Broadcast

Komunikacja typu jeden-do-wszystkich. Wiadomość wysyłana jest do wszystkich urządzeń w sieci. Można to porównać do stanięcia na środku placu i wykrzykiwania swojej wiadomości.
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=909337