Protokół IP

Internet Protocol
Protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI. Określa format i sposób przesyłania danych przez sieć.

Nagłówek IPv4

Początkowe dane (bajty) każdego pakietu IPv4 to nagłówek:
Nagłówek pakietu IPv4
 • Wersja – w tym polu nagłówka znajduje się wersja protokołu IP, w przypadku IPv4 znajduje się tam cyfra 4.
 • Długość nagłówka (IHL) – długość nagłówka pakietu IP wyrażona w postaci liczby czterobajtowych części.
 • Typ usługi – określa priorytet pakietu.
 • Długość całkowita – pole zawiera całkowitą długość pakietu (nagłówek + dane), maksymalna długość pakietu to 65535 bajtów.
 • Numer identyfikacyjny – pole zawiera unikatowy identyfikator dla każdego pakietu wykorzystywany do połączenia pakietów w strumień danych.
 • Flagi – określa między innymi czy pakiet może być fragmentowany.
 • Kontrola przesunięcia – umożliwia złożenie pakietu w całość pakietu, określają miejsce danego fragmentu w całym pakiecie.
 • Czas życia pakietu (TTL – Time To Live) – ilość przeskoków przez które może pakiet przejść zanim zostanie odrzucony (urządzenia przez które przechodzi dany pakiet zmniejszają tą wartość o 1).
 • Protokół **warstwy wyższej **– to pole zawiera informacje jaki protokół warstwy transportowej został wykorzystany (TCP, UDP, ICMP lub inne).
 • Suma kontrolna nagłówka – gdy odbiorca dostanie pakiet, sprawdza jego poprawność obliczając sumę kontrolną i porównując ją z sumą kontrolną zapisaną w nagłówku.
 • Adres źródłowy i adres docelowy – zawierają adresy IP urządzeń które przesyłają między sobą dane zapisane w formacie binarnym.