Model OSI

Kapsułkowanie danych według modelu odniesienia OSI

Autorstwa ToAr - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4223068

Warstwa 7. Warstwa aplikacji

Usługi

DNS

Domain Name System. Odpowiada na zapytania o nazwy domen. W skrócie służy do poznania adresu IP kryjącego się pod nazwą domeny.

FTP

File Transfer Protocol. Protokół transmisji plików. Serwery FTP pozwalają na udostępnianie plików w sieci.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol. Opisuje sposób przesyłania stron internetowych przez sieć Internet.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Protokół komunikacyjny, który umożliwia hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski podsieci

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny, który opisuje sposób przekazywania poczty w sieci Internet.