Spis Treści

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie maksimum/minimum (na maturze)

Jednoczesne znajdowanie minimum i maksimum (na maturze)

Wyszukiwanie liniowe (na maturze)

Wyszukiwanie binarne (na maturze)

Znajdowanie lidera w zbiorze

Najdłuższy spójny podciąg rosnący (na maturze)

Szukanie sumy dwóch liczb w zbiorze

Sortowanie

Sortowanie bąbelkowe (na maturze)

Sortowanie przez wybieranie (na maturze)

Sortowanie przez wstawianie - liniowe i binarne (na maturze)

Sortowanie przez scalanie (na maturze)

Sortowanie szybkie (na maturze)

Sortowanie przez zliczanie (na maturze)

Sortowanie kubełkowe (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python:

Sortowanie przez kopcowanie

Algorytmy na liczbach całkowitych

Reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym (na maturze)

Wszystkie dzielniki

Test pierwszości (na maturze)

Test doskonałości (na maturze)

Rozkład liczby na czynniki pierwsze (na maturze)

Algorytm Euklidesa (na maturze)

Binarne NWD

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++: Binarne NWD
 • Implementacja Python:

Liczby Fibonacciego (na maturze)

Zachłanny i dynamiczny algorytm wydawania reszty (na maturze)

Sito Eratostenesa

Metody numeryczne

Obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego (na maturze)

Schemat Hornera (na maturze)

Szybkie potęgowanie (na maturze)

Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python:

Całkowanie numeryczne (na maturze)

Tekstowe

Naiwne wyszukiwanie wzorca w tekście (na maturze)

Test palindromu (na maturze)

Test anagramów (na maturze)

Porządkowanie alfabetyczne (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python:

Obliczanie wartości wyrażenia ONP (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++: ONP
 • Implementacja Python: ONP

Najdłuższy wspólny podciąg

Kodowanie i kompresja

Kody Huffmana (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python:

Szyfrowanie

Szyfr Cezara (na maturze)

Szyfr przestawieniowy (na maturze)

Szyfr z kluczem jawnym (RSA) (na maturze)

Geometria

Warunek trójkąta (na maturze)

Położenie punktu względem prostej (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python:

Przynależność punktu do odcinka (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python:

Przecinanie się odcinków (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python:

Przynależność punktu do obszaru (na maturze)

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python:

Grafowe

DFS

 • Opis algorytmu: DFS
 • Implementacja C++: DFS
 • Implementacja Python: DFS

Spójne składowe

BFS

 • Opis algorytmu:
 • Implementacja C++: BFS
 • Implementacja Python: BFS

Flood Fill

 • Opis algorytmu: Flood fill
 • Implementacja C++:
 • Implementacja Python: