Wstęp

Nauczanie informatyki nowymi metodami

Informatyka: Trudne Tematy w Najprostszy Sposób

Dydaktyka informatyki jest dużym wyzwaniem, szczególnie w szkole. Wcześniej podstawa programowa w zakresie podstawowym ograniczała się przede wszystkim do technologii informatycznych, co oznacza, że uczono głównie podstaw wykorzystania pakietu biurowego. W pewnym momencie uległo to jednak znacznej zmianie i teraz już od szkoły podstawowej mówi się o algorytmice, myśleniu komputacyjnym i programowaniu. Chociaż jest to niewątpliwie ważna i pozytywna zmiana, to stawia ona jeszcze większe wyzwania przed nauczycielami. W porównaniu do innych przedmiotów, takich jak chociażby matematyka, dydaktyka informatyki jest wciąż bardzo młoda i wciąż poszukiwane są skuteczne metody tłumaczenia wielu zagadnień. Dlatego postanowiliśmy stworzyć coś, co nazwaliśmy projektem Trudne Tematy w Najprostszy Sposób. Jest to zestaw gotowych materiałów dla nauczycieli, zawierający całe scenariusze lekcji, konspekty, prezentacje, które można wykorzystać, by przybliżyć uczniom tematy z dziedziny informatyki uważane za szczególnie trudne.

Cele i założenia

  • Komplet materiałów Prezentacje, zadania i ich rozwiązania, konspekty, materiały dodatkowe... Przygotowaliśmy pełen komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji od początku do końca.
  • Jak najprościej Materiały zostały przygotowane w taki sposób, aby każdy, posiadający nawet minimalną wiedzę w zakresie informatyki i programowania, mógł na ich podstawie przeprowadzić zajęcia.
  • Uniwersalność Staraliśmy się dostosować wszystkie materiał w taki sposób, aby były możliwie niezależne od konkretnego środowiska, szkoły i technologii.
  • Bezpłatnie Wszystkie materiały udostępniamy całkowicie bezpłatnie, na licencji CC Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0.

Autorzy projektu

Krótka prezentacja na temat projektu

Trudne Tematy w Najprostszy Sposób.pdf
411KB
PDF
Prezentacja

Licencja

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0
Licencja.pdf
176KB
PDF