Comment on page

Tematy programistyczne

Tutaj znajdują się pozostałe tematy, które dotyczą głównie zagadnień technicznych/programistycznych i mogły zostać opracowane w trochę odmienny sposób. Znajdują się tutaj także tematy, które nie są zawarte w podstawie programowej. Niemniej wciąż dostarczamy pełny komplet: konspekt, prezentację i dodatkowe materiały.