Comment on page

Wprowadzenie do funkcji

Sugestie dla nauczycieli

  1. 1.
    Temat przeznaczony jest na klasę VI-VII szkoły podstawowej. Powinien być zrealizowany w klasie, w której zostały już przeprowadzone zajęcia związane z programowaniem. Do poprawnego przyswojenia tematu wymagane jest rozumienie takich pojęć jak: algorytm, instrukcja warunkowa, pętla.

Wskazania do realizacji

  • Lekcja 3 nieznacznie odbiega od tematu funkcji, wprowadzając pojęcie globalności i lokalności zmiennych.
  • Lekcja 4 jest lekcją ewaluacyjną i obejmuje zadanie zarówno na kartce jak i zadanie implementacyjne przy komputerze.
Last modified 2yr ago