Lekcja 4

Lekcja ewaluacyjna
Podczas tej lekcji uczniowie stają przed zadaniem zaimplementowania algorytmu znajdującego drogę przez labirynt. Jest jednak pewien haczyk: po drodze do wyjścia należy zebrać klucz. Co więcej, algorytm musi działać poprawnie bez żadnych zmian dla dwóch zadanych labiryntów.

Materiały

4-wpr-do-alg.pdf
132KB
PDF
Konspekt
Zadanie z labiryntem.pdf
120KB
PDF
Prezentacja - zadanie