Comment on page

Słownik pojęć

Sieć komputerowa

Sieć komputerowa to zespół połączonych ze sobą komputerów i urządzeń, które komunikują się ze sobą, wymieniając dane.

Zasoby sieciowe

Zasoby sieciowe to dane, aplikacje i urządzenia, do których można uzyskać dostęp w obrębie sieci komputerowej. Mogą to być pliki, drukarki, serwery plików, bazy danych, a także aplikacje i usługi.

Serwer

Serwer to komputer lub urządzenie sieciowe, które udostępnia zasoby dla innych komputerów lub urządzeń w sieci, znanych jako "klienci".

Klient

Klient to komputer lub urządzenie sieciowe, które korzysta z zasobów udostępnianych przez serwer w sieci.

Brama (ang. gateway)

Brama sieciowa to urządzenie sieciowe umożliwiające komunikację i przesyłanie pakietów danych pomiędzy sieciami komputerowymi różnego typu (opartymi o różne protokoły).

Router

Router to specjalne urządzenie sieciowe, które przekierowuje pakiety danych pomiędzy różnymi sieciami komputerowymi lub sub-sieciami tego samego typu.

Switch

Switch, zwany także przełącznikiem sieciowym, to urządzenie sieciowe, które łączy urządzenia w sieci i przekierowuje pakiety danych do odpowiedniego miejsca przeznaczenia w sieci lokalnej (LAN).

Host

Host to dowolne urządzenie komputerowe pracujące w sieci TCP/IP, które może być adresowane i może komunikować się z innymi urządzeniami w sieci.

Adres IP

Adres IP to unikatowy identyfikator przyporządkowany każdemu urządzeniu sieci komputerowych funkcjonujących w oparciu o protokół IP.

Protokół sieciowy/komunikacyjny

Protokół sieciowy to zbiór reguł i standardów, które definiują sposób komunikacji pomiędzy urządzeniami w sieci.

Protokół TCP/IP

Protokół TCP/IP to zbiór reguł komunikacyjnych najczęściej stosowanych w sieciach komputerowych. Protokół ten obejmuje zarówno protokoły niższego poziomu (IP), jak i wyższego poziomu (TCP).

Protokół HTTP

Protokół HTTP (HyperText Transfer Protocol) to zasady komunikacji wykorzystywane do przesyłania danych (głównie stron internetowych) w sieciach komputerowych.

Protokół HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) to bezpieczna wersja protokołu HTTP. Używa on kryptografii do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych.

Protokół DNS

DNS (Domain Name System) to system, który przekłada nazwy domen internetowych na adresy IP, umożliwiając lokalizowanie serwerów w Internecie.

Karta sieciowa

Karta sieciowa to urządzenie fizyczne lub wirtualne, które umożliwia komputerowi połączenie z innymi urządzeniami w sieci.

Adres MAC

Adres MAC (Media Access Control) to unikalny identyfikator przypisany do karty sieciowej każdego urządzenia, który służy do identyfikacji urządzenia w sieci lokalnej.

Klient sieci

Klient sieci to oprogramowanie, które umożliwia komputerowi korzystanie z zasobów sieciowych udostępnianych przez serwer.

Usługa

Usługa sieciowa to funkcja lub aplikacja dostarczana przez serwer, która jest dostępna dla klientów w sieci. Mogą to być takie usługi jak udostępnianie plików, dostęp do bazy danych, drukowanie zdalne, dostęp do stron internetowych i wiele innych.

Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi)

Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) to typ sieci komputerowej, która nie wymaga kabli do połączenia urządzeń. Zamiast tego, sieć bezprzewodowa korzysta z fal radiowych do przesyłania danych.

Sieć prywatna wirtualna (VPN)

Sieć prywatna wirtualna (VPN) to technologia, która tworzy bezpieczne połączenie sieciowe przez publiczną sieć, taką jak Internet, zabezpieczając twoje dane.

Zapora sieciowa (firewall)

Zapora sieciowa to system bezpieczeństwa sieci, który monitoruje i kontroluje ruch sieciowy na podstawie określonych reguł bezpieczeństwa.

Przepustowość sieci

Przepustowość sieci to maksymalna ilość danych, które mogą być przesłane przez sieć w określonym czasie. Mierzy się ją zazwyczaj w bitach na sekundę (bps).

Pakiet danych

Pakiet danych to jednostka danych, która jest przesyłana przez sieć. Pakiet zawiera zarówno rzeczywiste dane, jak i informacje potrzebne do tego, aby te dane dotarły do właściwego miejsca.