Słownik pojęć

Sieć komputerowa

Połączenie ze sobą komputerów w celu wymiany danych.

Zasoby sieciowe

Dane i urządzenia, do których można uzyskać dostęp w obrębie sieci.

Serwer

Komputer/urządzenie, które udostępnia zasoby w sieci.

Klient

Komputer/urządzenie, które korzysta z zasobów w sieci.

Brama (ang. gateway)

Urządzenie sieciowe umożliwiające przesyłanie pakietów danych pomiędzy sieciami komputerowymi różnego typu (opartymi o różne protokoły).

Router

Urządzenie sieciowe umożliwiające przesyłanie pakietów danych pomiędzy różnymi sieciami komputerowymi tego samego typu.

Host

Komputer/urządzenia komputerowe pracujące w sieci TCP/IP.

Adres IP

Unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych funkcjonującym w oparciu o protokół IP.

Protokół TCP/IP

Najczęściej stosowany protokół (zbiór protokołów) używany w sieciach komputerowych.

Karta sieciowa

Urządzenie umożliwiające połączenie z innymi urządzeniami w sieci.

Protokół sieciowy/komunikacyjny

Zbiór reguł, którym podlega komunikacja pomiędzy urządzeniami w sieci.

Klient sieci

Oprogramowanie pozwalające korzystać z zasobów sieci pracującej pod kontrolą konkretnego systemu operacyjnego.

Usługa

Określenie funkcji realizowanej przez komputer pracujący w sieci.