Protokoły

Protokoły sieciowe to zestaw reguł i standardów, które umożliwiają komunikację pomiędzy urządzeniami połączonymi siecią. Definiują sposób formatowania, przesyłania i odbierania danych, dzięki czemu urządzenia mogą rozumieć i interpretować przesyłane wiadomości. Protokoły sieciowe mogą działać na różnych poziomach sieciowego modelu referencyjnego, takiego jak model OSI lub TCP/IP. Poniżej omawiamy kilka najważniejszych protokołów sieciowych.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP to zestaw protokołów sieciowych, które są podstawą Internetu. TCP/IP to tak naprawdę dwie warstwy protokołów pracujące razem. IP odpowiada za dostarczenie pakietów danych od źródła do miejsca przeznaczenia, podczas gdy TCP zapewnia niezawodność przesyłanych danych, kontrolując wielkość i szybkość przesyłania pakietów.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP jest protokołem stosowanym do przesyłania dokumentów hipertekstowych, takich jak strony internetowe. Działa na najwyższym, aplikacyjnym poziomie modelu TCP/IP i pozwala na wymianę informacji pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTPS to bezpieczna wersja HTTP, stąd S - Secure. W przeciwieństwie do HTTP, HTTPS szyfruje dane przesyłane pomiędzy przeglądarką a serwerem, zapewniając prywatność i bezpieczeństwo.

FTP (File Transfer Protocol)

FTP jest protokołem służącym do przesyłania plików pomiędzy komputerami w sieci. Pozwala na przesyłanie dużych plików, zarówno w formie tekstowej, jak i binarnej.

DNS (Domain Name System)

DNS to system, który przekłada nazwy domen na adresy IP. Dzięki niemu użytkownicy mogą wpisywać nazwy stron internetowych, zamiast pamiętać skomplikowane numery IP.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP jest protokołem używanym do przesyłania wiadomości e-mail pomiędzy serwerami. Większość e-maili przesyłanych przez Internet korzysta z SMTP do przesyłania wiadomości z jednego serwera na inny.

IMAP i POP3 (Internet Message Access Protocol, Post Office Protocol)

IMAP i POP3 to dwa protokoły używane do odbierania wiadomości e-mail na komputery klientów. IMAP jest bardziej zaawansowany, umożliwiając użytkownikom organizowanie i zarządzanie wiadomościami bezpośrednio na serwerze, podczas gdy POP3 pobiera wiadomości na urządzenie użytkownika.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP jest protokołem, który automatycznie przydziela adresy IP urządzeniom w sieci. Dzięki DHCP, administratorzy sieci nie muszą ręcznie konfigurować adresów IP dla każdego urządzenia w sieci.

SSH (Secure Shell)

SSH to protokół sieciowy wykorzystywany do zdalnej obsługi systemów operacyjnych przez sieć. Umożliwia bezpieczne logowanie do zdalnych systemów, wykonywanie poleceń, przesyłanie plików oraz przekierowywanie portów.