Model OSI

Model OSI (Open Systems Interconnection) to koncepcyjny model, który opisuje, jak różne protokoły sieciowe współpracują, aby umożliwić komunikację między urządzeniami sieciowymi. Model składa się z siedmiu warstw. Każda warstwa modelu OSI komunikuje się tylko z warstwą bezpośrednio poniżej lub powyżej. Wszystkie warstwy łącznie zapewniają pełne funkcje sieciowe.

1. Warstwa fizyczna (Physical Layer)

Na najniższym poziomie mamy warstwę fizyczną, która jest odpowiedzialna za przesyłanie surowych bitów danych przez medium sieciowe. Usługi i protokoły związane z tą warstwą obejmują Ethernet, USB, Bluetooth, 802.11 (Wi-Fi) i inne.
Warstwa łącza danych zajmuje się ramkowaniem danych, wykrywaniem i naprawą błędów, które mogą wystąpić na warstwie fizycznej. Znane protokoły tej warstwy to Ethernet i PPP (Point-to-Point Protocol).

3. Warstwa sieci (Network Layer)

Warstwa sieci jest odpowiedzialna za dostarczenie pakietów danych od punktu A do punktu B. To tutaj działają adresowanie IP i routery. IP (Internet Protocol) to kluczowy protokół tej warstwy.

4. Warstwa transportu (Transport Layer)

Warstwa transportu ma na celu zapewnienie bezpiecznego przesyłania danych pomiędzy systemami. Odpowiada za kontrolę przepływu, wielokrotne łączenie, wykrywanie błędów i naprawę. Kluczowe protokoły to TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol).

5. Warstwa sesji (Session Layer)

Warstwa sesji zarządza sesjami między komputerami. Jest odpowiedzialna za nawiązywanie, zarządzanie i kończenie połączeń między lokalnymi i zdalnymi aplikacjami.

6. Warstwa prezentacji (Presentation Layer)

Warstwa prezentacji jest odpowiedzialna za formowanie danych dla aplikacji. Obejmuje to takie zadania, jak kodowanie i dekodowanie, kompresję danych i szyfrowanie.

7. Warstwa aplikacji (Application Layer)

Na najwyższym poziomie, warstwa aplikacji jest warstwą, z którą najczęściej mają do czynienia użytkownicy końcowi. To tutaj działają protokoły takie jak HTTP (do przeglądania stron internetowych), SMTP (do wysyłania poczty e-mail), FTP (do przesyłania plików), DNS (do mapowania nazw domen na adresy IP) i wiele innych.

Kapsułkowanie danych według modelu odniesienia OSI

Autorstwa ToAr - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4223068