Comment on page

Wstęp

W dzisiejszym świecie technologii, sieci komputerowe są nieodłącznym elementem codziennego życia. Kiedy korzystamy z Internetu, dzielimy się plikami, drukujemy dokumenty z innego komputera w domu lub biurze, korzystamy z sieci komputerowej.
Sieć komputerowa to grupa komputerów i innych urządzeń, które są połączone ze sobą, umożliwiając wymianę informacji i zasobów. Przykłady zastosowań sieci komputerowych to dzielenie się dostępem do Internetu, plikami, drukarkami i innymi zasobami.
Komputery w sieci mogą być połączone na wiele różnych sposobów, zależnych od różnych czynników, takich jak ilość i typ urządzeń, odległość między nimi, koszt i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Sposób, w jaki te urządzenia są połączone, nazywamy topologią sieci, a różne typy topologii to m.in. magistrala, gwiazda, pierścień, siatka, drzewo i hybryda.
W następnych częściach omówimy szczegółowo, jak działają sieci komputerowe, jakie są ich rodzaje, jakie protokoły sieciowe są używane do komunikacji oraz jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa sieci, a zaczniemy od krótkiego słownika najważniejszych pojęć.