Adresowanie sieciowe

Adresowanie sieciowe odnosi się do schematu przypisania adresów do urządzeń w sieci komputerowej. Jest to kluczowy element komunikacji w sieciach, umożliwiający identyfikację i lokalizację urządzeń.

Podstawowe pojęcia

 • IP (Internet Protocol) Address: unikalny adres numeryczny przypisany do każdego urządzenia w sieci.
 • Subnet: podsegment sieci, który ma własny, odrębny zakres adresów.
 • Maska podsieci: wskazuje, które części adresu IP odnoszą się do sieci, a które do hosta.

Typy adresów IP

 • IPv4: adres składający się z czterech bajtów (np. 192.168.0.1). Jest to obecnie najczęściej używana wersja, ale zaczyna brakować dostępnych adresów.
 • IPv6: nowsza wersja adresu IP składająca się z 128 bitów (np. 1200:0000:AB00:1234:0000:2552:7777:1313). Wprowadzona w odpowiedzi na wyczerpywanie się adresów IPv4.

Klasy adresów IPv4

 • Klasa A (1.0.0.0 do 126.0.0.0): wspiera 16 milionów hostów na każdej z 128 sieci.
 • Klasa B (128.0.0.0 do 191.255.0.0): wspiera 65 tysięcy hostów na każdej z 16 tysięcy sieci.
 • Klasa C (192.0.0.0 do 223.255.255.0): wspiera 254 hosty na każdej z 2 milionów sieci.

Adresy specjalne

 • Adres sieci: najniższy adres w sieci.
 • Adres broadcast: najwyższy adres w sieci; wysyłanie do tego adresu oznacza wysłanie pakietu do wszystkich urządzeń w sieci.
 • Adresy prywatne: adresy zarezerwowane dla prywatnych sieci, które nie są routowane w globalnym Internecie. Przykłady to 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 i 172.16.0.0/12.

Subnetting i VLSM (Variable Length Subnet Masking)

 • Subnetting: proces dzielenia większej sieci na mniejsze podsieci.
 • VLSM: technika pozwalająca na dzielenie sieci na podsieci o różnych rozmiarach.

Protokoły adresowania

 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): protokół automatycznie przypisujący adresy IP urządzeniom w sieci.
 • ARP (Address Resolution Protocol): umożliwia znalezienie adresu MAC na podstawie adresu IP.

Routowanie

 • Router: urządzenie, które łączy sieci i przekierowuje pakiety między nimi na podstawie adresów IP.
 • Tabela routingu: lista w routerze pokazująca, jak kierować pakiety w oparciu o ich adresy docelowe.

Prezentacja

Krótka prezentacja na temat adresowania w sieci.
Adresy sieciowe.pdf
857KB
PDF
Adresy sieciowe