TypeScript

TypeScript jest językiem programowania stworzonym przez Microsoft, który stanowi nadzbiór JavaScriptu. Jest zaprojektowany tak, aby pomóc programistom w łatwiejszym pisaniu i zarządzaniu dużymi skomplikowanymi kodami, które są trudne do utrzymania w czystym JavaScript.

Kluczowe cechy

 1. 1.
  Bezpieczeństwo typów: TypeScript wprowadza system typów na poziomie kompilacji, co pomaga wykryć i zapobiec wielu powszechnym błędom podczas pisania kodu. System typów jest opcjonalny, co pozwala programistom stopniowo wprowadzać TypeScript do istniejących projektów JavaScript.
 2. 2.
  Nadzbiór JavaScriptu: Każdy kod JavaScript jest również poprawnym kodem TypeScript, co ułatwia adopcję TypeScript dla istniejących programistów JavaScript.
 3. 3.
  Wsparcie dla nowoczesnych funkcji ES6/ES7: TypeScript obsługuje wiele nowoczesnych funkcji ECMAScript, takich jak klasy, moduły i strzałkowe funkcje lambda. Kompilator TypeScript może przekształcić te funkcje do starszej wersji JavaScriptu dla kompatybilności z przeglądarkami.
 4. 4.
  Narzędzia deweloperskie: TypeScript jest dobrze wspierany przez wiele popularnych środowisk IDE, takich jak Visual Studio Code, WebStorm i Atom, oferując funkcje takie jak automatyczne uzupełnianie kodu, nawigacja po kodzie źródłowym i refaktoryzacja.
 5. 5.
  Wsparcie dla definicji typów z JavaScript: TypeScript wspiera pliki definicji typów, które pozwalają programistom korzystać z istniejących bibliotek JavaScript z bezpieczeństwem typów.
TypeScript jest szeroko stosowany w przemyśle IT, szczególnie w dużych projektach i aplikacjach front-endowych, takich jak Angular. Pomaga on zwiększyć produktywność programistów poprzez zapewnienie silnych narzędzi do pisania, debugowania i refaktoryzacji kodu.

Popularność języka

TypeScript | TIOBE - The Software Quality Company
Wykres popularności języka TypeScript