Comment on page

Swift

Swift jest nowoczesnym językiem programowania stworzonym przez Apple do tworzenia aplikacji na platformy iOS, macOS, watchOS i tvOS. Został zaprojektowany, aby być jak najbardziej przyjazny dla deweloperów, oferując szybkość i wydajność porównywalną z C++, a jednocześnie prostotę i czytelność kodu zbliżoną do Pythona.

Kluczowe cechy

 1. 1.
  Czysta i czytelna składnia: Swift posiada minimalistyczną i intuicyjną składnię, która jest łatwa do nauczenia się dla nowych programistów.
 2. 2.
  Bezpieczeństwo typów i zarządzanie pamięcią: Swift jest językiem o silnym typowaniu, który również zawiera zaawansowane funkcje zarządzania pamięcią, takie jak liczenie referencji (ARC).
 3. 3.
  Wsparcie dla programowania funkcyjnego i obiektowego: Swift umożliwia programowanie zarówno w paradygmacie obiektowym, jak i funkcyjnym, co daje programistom dużą elastyczność.
 4. 4.
  Integracja z ekosystemem Apple: Swift jest ściśle zintegrowany z ekosystemem Apple, w tym z Xcode, Cocoa Touch i innymi bibliotekami iOS/macOS.
 5. 5.
  Interoperacyjność z Objective-C: kod Swifta można łatwo zintegrować z istniejącym kodem napisanym w Objective-C, co ułatwia stopniowe przechodzenie na Swifta w dużych projektach.
 6. 6.
  Optymalizacja wydajności: Swift został zaprojektowany z myślą o wydajności, oferując szybkość wykonania porównywalną z językiem C++.
Od swojego wprowadzenia w 2014 roku, Swift stał się jednym z najszybciej rosnących języków programowania i jest coraz częściej wybierany przez deweloperów aplikacji na urządzenia Apple.

Ściąga

Popularność języka

TIOBE Index - TIOBE
TIOBE
Wykres popularności języka Swift