Comment on page

Ćwiczenia

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zapoznaj się z poniższym opisem.
Zadbaj o czytelność swoich rozwiązań, zarówno od strony kodu jak i wypisywanych komunikatów. Jeżeli jest podana specyfikacja, to możesz założyć, że dane będą zgodne ze specyfikacją. Dane wejściowe należy wczytywać ze standardowego wejścia.
Poświęć czas na rozwiązanie każdego zadania. Zastanów się nad różnymi sposobami podejścia i rozwiązania problemu.
Zadania podzielone są na tematy, które ułożyliśmy w sugerowanej kolejności poznawania zagadnień. Każdy temat zawiera od kilku do kilkunastu zadań. Po rozwinięciu tematu pojawią się przykładowe rozwiązania poszczególnych zadań, każde na osobnej stronie. Pamiętaj, że każde zadanie można rozwiązać na kilka sposobów.
Zajrzyj do przykładowego rozwiązania dopiero, jak samodzielnie wykonasz zadanie.