Comment on page

Wstęp

Programowanie to sztuka. Programista jest niczym artysta, który bierze puste płótno a zostawia na nim arcydzieło.
Zanim zaczniemy przygodę z programowaniem, przyjrzyjmy się dostępnym "narzędziom", tzn. językom programowania. Oczywiście nie omówimy wszystkich, nie miałoby to większego sensu. Skupimy się na pewnych klasykach.
Poszczególne języki porównamy ze sobą, przyglądając się implementacji prostego programu: symulatora rzutu monetą. Nie będziemy tutaj skupiać się na dokładnym omówieniu implementacji i poszczególnych instrukcji. Celem jest spojrzenie na różne języki z lotu ptaka.
Idea działania programu jest prosta. Na początku losujemy liczbę całkowitą: 0 lub 1, ma to symulować nasz rzut monetą. Następnie, w zależności od wylosowanej wartości, wypisujemy stosowny komunikat na ekran. Jeżeli wylosowaliśmy 0, to znaczy, że wypadł Orzeł. W przeciwnym przypadku (tzn., gdy wylosowaliśmy 1) wypadła Reszka.
Zachęcamy do przetestowania poniższych programów. Pod każdą implementacją znajduje się link do tejże implementacji na serwisie Ideone. Tam można uruchomić dany program, co najlepiej zrobić kilkukrotnie by zobaczyć, jakie wartości (Orzeł czy Reszka) będą drukowane na ekranie.

Python 3

import random
moneta = random.randint(0, 1)
if moneta == 0:
print("Orzel")
else:
print("Reszka")
Ideone.com
Ideone.com
Symulator rzutu monetą - Python

C++

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <random>
using namespace std;
int main() {
srand(time(NULL));
int moneta;
moneta = rand() % 2;
if(moneta == 0) {
cout << "Orzel" << endl;
} else {
cout << "Reszka" << endl;
}
return 0;
}
Ideone.com
Ideone.com
Symulator rzutu monetą - C++

Java

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;
class Main {
public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception {
Random rd = new Random();
int moneta = rd.nextInt(2);
if(moneta == 0) {
System.out.println("Orzel");
} else {
System.out.println("Reszka");
}
}
}
Ideone.com
Ideone.com
Symulator rzutu monetą - Java

Pascal

program rzut;
var moneta : integer;
begin
randomize();
moneta := random(2);
if moneta = 0 then write('Orzel')
else write ('Reszka')
end.
Ideone.com
Ideone.com
Symulator rzutu monetą - Pascal

Blockly

Symulator rzutu monetą
Blockly Demo:
Symulator rzutu monetą - Blockly