JavaScript

JavaScript zwany jest także językiem Internetu. Wykorzystywany jest przede wszystkim na stronach internetowych, głównie do obsługi interakcji z użytkownikiem. Między innymi dlatego cieszy się dużą popularnością. Wbrew swojej nazwie, JavaScript ma niewiele wspólnego z językiem Java, a historycznie bliżej mu do języka C.
JavaScript.com
pluralsight
Strona języka JavaScript

Kluczowe cechy

 1. 1.
  Dynamiczna typizacja: JavaScript to język dynamicznie typowany, co oznacza, że typy zmiennych mogą być zmieniane w trakcie wykonywania programu.
 2. 2.
  Wsparcie dla wielu paradygmatów programowania: JavaScript obsługuje zarówno programowanie proceduralne, jak i obiektowe, a w ostatnich latach wprowadzono również funkcje związane z programowaniem funkcyjnym.
 3. 3.
  Interakcje z użytkownikiem i manipulacje stroną internetową: JavaScript umożliwia tworzenie interaktywnych stron internetowych, reagujących na działania użytkownika, manipulację elementami DOM (Document Object Model), a także obsługę zdarzeń.
 4. 4.
  Backend i technologie server-side: dzięki platformie Node.js, JavaScript może być używany po stronie serwera, co pozwala programistom pisać całe aplikacje tylko w jednym języku.
 5. 5.
  Bogaty ekosystem: JavaScript posiada rozbudowany ekosystem bibliotek i frameworków (np. React, Angular, Vue.js), które ułatwiają rozwijanie skomplikowanych aplikacji.
JavaScript stał się nieodzowną częścią Internetu, a jego rola stale się zwiększa, zarówno w kontekście aplikacji internetowych, jak i w kontekście tworzenia aplikacji na serwery czy na urządzenia mobilne.

Ściąga

Gry

Ciekawe gry do ćwiczenia zagadnień związanych z językiem JavaScript:

Popularność języka

JavaScript | TIOBE - The Software Quality Company
Wykres popularności języka JavaScript