Comment on page

Dart

Dart to język programowania ogólnego przeznaczenia opracowany przez Google, którego głównym celem jest umożliwienie tworzenia aplikacji na różne platformy. Język ten jest znany przede wszystkim jako język programowania używany we frameworku Flutter do tworzenia interfejsów użytkownika w aplikacjach mobilnych.
Dart programming language
dart_lang
Oficjalna strona języka Dart

Kluczowe cechy

 1. 1.
  Statyczna typizacja: Dart jest językiem statycznie typowanym, co pomaga w zapewnieniu większej poprawności kodu.
 2. 2.
  Wsparcie dla wielu paradygmatów programowania: Dart obsługuje zarówno programowanie proceduralne, jak i obiektowe, a także posiada elementy programowania funkcyjnego.
 3. 3.
  Wygodne programowanie asynchroniczne: Dart oferuje wbudowane mechanizmy do pracy z asynchronicznymi operacjami, takie jak "Future" i "Stream", a także słowo kluczowe async/await.
 4. 4.
  Hot Reload: dzięki integracji z Flutterem, Dart oferuje możliwość "Hot Reload", co oznacza, że programista może zobaczyć wprowadzone zmiany w kodzie natychmiast, bez konieczności ponownego uruchamiania całej aplikacji.
 5. 5.
  Kompilacja do JavaScriptu: Dart może być kompilowany do JavaScriptu, co oznacza, że kod napisany w Dart może być uruchamiany w przeglądarkach internetowych.
Dart jest szczególnie popularny w kontekście tworzenia aplikacji mobilnych za pomocą Fluttera, ale może być również używany do tworzenia aplikacji internetowych i serwerowych. Jego rosnąca popularność wynika z ciągłych inwestycji ze strony Google, prostoty składni, a także wsparcia dla różnych platform docelowych.

Popularność języka

Dart | TIOBE - The Software Quality Company
Wykres popularności języka Dart

Ściąga

Last modified 5mo ago