Przygotowanie

Zestaw ćwiczeń i materiałów pomagających w przygotowaniu się do matury z informatyki.

Lista najważniejszych zagadnień

Algorytmy, które należy umieć szybko i sprawnie zapisać na kartce w pseudokodzie nie używając funkcji z wybranego języka programowania

Algorytmy, które należy umieć szybko i sprawnie zaimplementować w wybranym języku programowania

Zagadnienia programistyczne, które należy opanować

 • Czytanie i pisanie do pliku tekstowego.
 • Wczytywanie danych w różnych formatach.
 • Tablice/listy.
 • Funkcje.
 • Sortowanie z podawaniem własnej funkcji sortującej.

Formuły i narzędzia arkusza kalkulacyjnego (Excel), które należy dobrze opanować

 • Import danych z pliku.
 • Tabela przestawna.
 • Formatowanie warunkowe.
 • Sortowanie.
 • Filtrowanie.
 • Usuwanie duplikatów.
 • Blokowanie kolumn i wierszy w formułach.
 • Autouzupełnianie.
 • Tworzenie wykresów.
 • Zmiana formatowania wartości.
 • Jeżeli
 • Suma.Jeżeli
 • Licz.Jeżeli
 • Suma.Warunków
 • Licz.Warunki
 • Moduł.Liczby
 • Oraz
 • Lub
 • Fragment.Tekstu

Zagadnienia związane z bazami danych (Access)

 • Ustalanie formatu daty podczas importowania danych.
 • Zmiana własności sprzężenia.
 • Funkcja DateDiff.
 • Funkcja IIf.
 • Kwerendy sumujące.
 • Sortowanie po kilku kolumnach.
 • Tworzenie własnych kolumn w kwerendach.