Comment on page

Procesy

Procesy działające w tle

Domyślnie, jak uruchamiamy jakiś proces, program, to urachmiany jest "na planie głównym". Między innymi oznacza to, że program "blokuje" nam terminal. Istnieje jednak możliwość uruchomienia procesu w tle, albo uśpienia działającego procesu.

Uruchomienie procesu w tle

Aby uruchomić proces w tle, należy po poleceniu dodać znak ampersant: &.

Przykład

./program &

Uśpienie procesu

Aby uśpić działający na pierwszym planie proces, należy użyć skrótu CTRL+Z.

Przeniesienie procesu na pierwszy plan

Aby przenieść uśpiony proces na pierwszy plan, użyjemy polecenia fg (ang. foreground).

ps

Polecenie ps pozwala nam zobaczyć listę aktualnie uruchomionych procesów. Pozwala nam stwierdzić, czym zajmują się poszczególne procesy, ile pamięci zużywają, ile czasu procesora potrzebują itp.
Polecenie ps wyświetla dane w następujących kolumnach:
 • PID: identyfikator procesu
 • TTY: type terminala, na którym proces jest uruchomiony
 • TIME: ile czasu procesora jest zużywane na działanie procesu
 • CMD: nazwa polecenia

Przykładowe opcje

 • -ef: wyświetla wszystkie procesy w pełnym formacie
 • -u username: wyświetla procesy konkretnego użytkownika
 • -C cmd: wyświetla procesy dla zadanego polecenia
 • -p PID: wyświetla proces z zadanym identyfikatorem
 • -L: wyświetla wszystkie wątki dla zadanego procesu

top

Polecenie top wyświetla wszystkie działające procesy w czasie rzeczywistym. Jest przydatne do monitorowania wydajności systemu. Głównie jest używane do sprawdzenia obciążenia systemu przez administratorów.

Znaczenie wyjścia

Linia 1

 • czas
 • jak długo system działa
 • ilu użytkowników jest zalogowanych
 • średnie obciążenie

Linia 2

 • całkowita liczba zadań
 • liczba działających zadań
 • liczba uśpionych zadań
 • liczba zatrzymanych zadań
 • liczba zadań zombie

Linia 3

Procentowe zużycie procesora dla:
 • użytkowników
 • systemu
 • procesów o niskim priorytecie (low priority processes)
 • bezczynnych procesów (idle processes)
 • czekających na wejście/wyjście (io wait)
 • przerwań sprzętowych (hardware interrupts)
 • przerwań systemowych (software interrupts)
 • steal time

Linia 4

Zużycie pamięci w kilobajtach:
 • pełna pamięć (total memory)
 • wykorzystana pamięć (used memory)
 • wolna pamięć (free memory)
 • zbuforowana pamięć (buffered memory)

Linia 5

Zużycie pamięci wymiany (swap) w kilobajtach:
 • pełna pamięć (total memory)
 • wykorzystana pamięć (used memory)
 • wolna pamięć (free memory)
 • cached memory

Nagłówki tabeli

 • ID procesu
 • użytkownik
 • priorytet
 • nice user
 • pamięć wirtualna
 • resident memory
 • pamięć współdzielona
 • proces używanego CPU
 • procent używanej pamięci
 • czas działania procesu
 • polecenie