Pętle

Pętla iteracyjna for

W języku Perl mamy do dyspozycji standardową pętlę for, której składnia podobna jest do tej z języka C. Zaczynamy więc od inicjalizacji licznika pętli, następnie definiujemy warunek pętli, a na końcu określamy krok pętli.

Przykład

#!/usr/bin/perl
​
@liczby = (1, 2, 3);
​
$rozmiar = @liczby;
​
for($i = 0; $i < $rozmiar; $i = $i + 1) {
$el = @liczby[$i];
print "$el\n";
}

Pętla iteracyjna foreach

Przykład

#!/usr/bin/perl
​
@liczby = (1, 2, 3);
​
# Petla przechodzi przez kazdy element tablicy
# Zmienna el przyjmuje wartosci kolejnych elementow
foreach $el (@liczby) {
print "$el\n";
}