Obsługa wejścia-wyjścia

Obsługa wyjścia

Przykład 1

#!/usr/bin/perl
print "Hello World!\n";

Przykład 2

#!/usr/bin/perl
# Tworzymy zmienna
$hello = "Hello World!";
# Wypisujemy wartosc zmiennej i znak nowej linii
print "$hello\n";
# \U - Upper - zmienia wszystkie litery z linii na drukowane
$hello = "\UHello World!";
print "$hello\n";
# \E - End - konczy dzialanie \U
$hello = "\UHello\E World!";
print "$hello\n";
Last modified 9mo ago