Fork

Przykład

#!/usr/bin/perl
​
if (!defined($pid = fork())) {
die "Nie mozna utworzyc procesu potomnego!";
} elsif ($pid == 0) {
print "Proces potomny\n";
} else {
print "Proces rodzica\n";
# Czekamy na proces potomny
$ret = waitpid($pid, 0);
print "Zakonczono obliczenia, id procesu potomnego: $ret\n";
}