Tablice

W języku Perl zmienne tablicowe podczas ich definiowania poprzedzamy znakiem @, zamiast znaku dolara jak przy standardowych zmiennych. Zawartość tablicy definiujemy za pomocą nawiasów okrągłych. Elementy tablicy indeksowane są od zera, a do poszczególnych elementów odwołujemy się korzystając z klasycznej notacji nawiasów kwadratowych.

Przykład

#!/usr/bin/perl
@liczby = (1, 2, 3);
print "$liczby[0]\n";
print "$liczby[1]\n";
print "$liczby[2]\n";
$rozmiar = @liczby;
print "Rozmiar tablicy: $rozmiar\n";