Comment on page

Katalogi

Wstęp

Aby sprawnie posługiwać się terminalem, musimy wiedzieć, jak poruszać się po strukturze katalogów. Omówimy więc podstawowe polecenia pozwalające na poruszanie się po drzewie katalogów, a także na tworzenie nowych katalogów i usuwanie ich.

Obecna ścieżka: pwd

W trakcie przechodzenia po różnych katalogach łatwo się pogubić. Aby sprawdzić, pod jaką ścieżką się aktualnie znajdujemy, użyjemy polecenia pwd (ang. print working directory).

Składnia

pwd

Zmiana katalogu: cd

Do poruszania się po systemie niezbędne będzie polecenie zmiany katalogu: cd (ang. change directory).

Składnia

cd <nazwa katalogu lub ścieżka>

Utworzenie katalogu: mkdir

Czasem bywa tak, że potrzebujemy utworzyć nowy katalog. Przyda nam się wtedy polecenie mkdir (ang. make directory).

Składnia

mkdir <nazwa katalogu>

Usuwanie katalogu: rmdir

Skoro tworzymy katalogi, to powinniśmy także wiedzieć, jak je usuwać. Użyjemy do tego polecenia rmdir (ang. remove directory).
Domyślnie za pomocą polecenia rmdir możemy usuwać tylko puste katalogi.

Składnia

rmdir <nazwa katalogu>

Wyświetlenie zawartości katalogu: ls

Wiemy już jak tworzyć i usuwać, czas więc dowiedzieć się, jak podejrzeć zawartość obecnego katalogu. Do tego wykorzystamy polecenie ls (ang. list). Opcjonalnie do polecenia możemy podać ścieżkę do katalogu, którego zawartość chcemy wyświetlić.

Składnia

ls [ścieżka]

Opcje

Polecenie ls posiada kilka przydatnych opcji. Opiszemy niektóre z nich.

Wyświetlenie wszystkich plików: -a

Opcja -a (ang. all) powoduje wyświetlenie także ukrytych plików, czyli takich, których nazwa zaczyna się od kropki.

Wyświetlenie szczegółów: -l

Opcja -l powoduje wyświetlenie bardziej szczegółowej listy plików.

Rekursywne wylistowanie: -R

Opcja -R (ang. recursive) powoduje wyświetlenie nie tylko zawartości podanego katalogu, ale także zawartości katalogów w nim zawartych, a także zawartości katalogów w nich zawartych itd. Jest to rekursywne przeglądanie drzewa katalogów.