Pliki

Wstęp

Pliki - bez nich ciężko pracować. Przybliżymy więc kilka podstawowych poleceń do operacji na plikach w systemie Linux.

Utworzenie pustego pliku: touch

Do utworzenia pustego pliku skorzystamy z polecenia touch.

Składnia

touch <nazwa pliku>
touch <nazwa pierwszego pliku> <nazwa drugiego pliku> ...

Wyświetlenie zawartości pliku: cat

Jednym z przydatnych poleceń, które może posłużyć także do wyświetlenia zawartości plików, jest polecenie cat.

Składnia

cat <nazwa pliku>

Usuwanie pliku: rm

Aby usunąć plik skorzystamy z polecenia rm.
Uwaga
Pliki usunięte za pomocą polecenia rm nie trafiają do kosza, tylko są bezpowrotnie usuwane. Należy więc obchodzić się z tym poleceniem bardzo ostrożnie.

Składnia

rm <nazwa pliku>

Opcje

Polecenie rm posiada kilka przydatnych opcji. Opiszemy niektóre z nich.

Usuwanie bez potwierdzenia: -f

Opcja -f (ang. force) powoduje usunięcie plików bez pytania o potwierdzenie operacji.

Rekursywne usuwanie: -R

Opcja -R (ang. recursive) powoduje usunięcie podanego katalogu wraz z jego pełną zawartością.

Kopiowanie plików: cp

Do skopiowania pliku skorzystamy z polecenia cp (ang. copy).

Składnia

cp <ścieżka do istniejącego pliku> <ścieżka do nowego pliku>

Przeniesienie pliku: mv

Nie zawsze chcemy kopiować pliki, czasem chcemy je po prostu przenieść, lub zmienić ich nazwę. Wykorzystamy do tego polecenie mv (ang. move).

Składnia

mv <ścieżka do istniejącego pliku> <ścieżka do nowej lokalizacji>

Określenie typu pliku: file

Ponieważ w systemie Linux rozszerzenia nie mają znaczenia, aby poznać typ pliku możemy skorzystać z polecenia file.

Składnia

file <ścieżka do pliku>