Instrukcja warunkowa

Przykład 1

#!/bin/bash
​
# gt : greater than
if [ 150 -gt 25 ]
then
echo "Warunek wiekszosci spelniony"
fi
​
# lt: less than
if [ 25 -lt 150 ]
then
echo "Warunek mniejszosci spelniony"
fi
​
# eq: equal
if [ 25 -eq 25 ]
then
echo "Warunek rownosci spelniony"
fi

Przykład 2

#!/bin/bash
​
# gt : greater than
if [ 4 -gt 25 ]
then
echo "Warunek wiekszosci spelniony"
else
echo "Warunek wiekszosci nie jest spelniony"
fi
​
# lt: less than
if [ 180 -lt 150 ]
then
echo "Warunek mniejszosci spelniony"
else
echo "Warunek mniejszosci nie jest spelniony"
fi
​
# eq: equal
if [ 4 -eq 25 ]
then
echo "Warunek rownosci spelniony"
else
echo "Warunek rownosci nie jest spelniony"
fi

Przykład 3

#!/bin/bash
​
if [ $(($1 % 4)) -eq 0 ] && [ ! $(($1 % 100)) -eq 0 ]
then
echo "Rok jest przestepny"
elif [ $(($1 % 400)) -eq 0 ]
then
echo "Rok jest przestepny"
else
echo "Rok nie jest przestepny"
fi
Last modified 9mo ago