Wyrazy

Przykład 1

#!/usr/bin/awk -f
​
# Polecenia piszemy w nawiasach klamrowych
{
# Wypisujemy pierwszy wyraz z kazdej linii
print $1
}

Przykład 2

#!/usr/bin/awk -f
​
# Polecenia piszemy w nawiasach klamrowych
{
# Wypisujemy kazda linie w okreslonym formacie
print "username: " $1 "; IP: " $5
}

Przykład 3

#!/usr/bin/awk -f
​
# Polecenia piszemy w nawiasach klamrowych
{
# Wypisujemy ostatni wyraz z kazdej linii
print $NF
}

Przykład 4

#!/usr/bin/awk -f
​
# Dla przykladu stosujemy skrypt na wyniku polecenia date
​
# Na poczatku mozemy dac opcje konfiguracyjne
​
# OFS - Output Field Separator, czyli znak, ktorym oddzielamy dane na wyjsciu
OFS=":"
​
# Polecenia piszemy w nawiasach klamrowych
{
print $2,$3,$4
}

Przykład 5

#!/usr/bin/awk -f
​
# Uruchamiamy na pliki /etc/passwd
​
# FS - Field Separator, czyli znak oddzielajacy pola na wejsciu
FS=":"
​
# Polecenia piszemy w nawiasach klamrowych
{
# Wypisujemy pierwszy wyraz z kazdej linii
print $1
}