Pętle

Pętla iteracyjna

Przykład

#!/usr/bin/awk -f
​
BEGIN {
for(i=1; i <= 10; i++) {
print i*i
}
}

Pętla warunkowa

Przykład

#!/usr/bin/awk -f
​
BEGIN {
i = 1
while(i <= 10) {
print i*i
i++
}
}
Last modified 9mo ago