Bloki

Przykład 1

#!/usr/bin/awk -f
​
# Blok operacji poczatkowych
BEGIN {
print "*****Poczatek Pliku******"
}
​
# Blok operacji biezacych (wykonywanych na kazdej linii tekstu)
{
print $0
}
​
# Blok operacji koncowych
END {
print "*****Koniec Pliku*****"
}

Przykład 2

#!/usr/bin/awk -f
​
# Blok operacji poczatkowych
BEGIN {
OFS="\t"
print "username IP"
}
​
# Blok operacji biezacych (wykonywanych na kazdej linii tekstu)
{
print $1,$5
}
​
# Blok operacji koncowych
END {
print "*****Koniec Pliku*****"
}

Przykład 3

#!/usr/bin/awk -f
​
# Skrypt zliczajacy liczbe osob zalogowanych na serwerze / liczbe linii w pliku wejsciowym
​
# Blok operacji poczatkowych
BEGIN {
print "username IP"
# Tworzymy nowa zmienna: licznik wszystkich linii
licznik=0
}
​
# Blok operacji biezacych (wykonywanych na kazdej linii tekstu)
{
print $1,$5
​
# Zwiekszamy licznik o 1 dla kazdej przetworzonej linii
licznik++
}
​
# Blok operacji koncowych
END {
print "\n\nLiczba osob zalogowanych: " licznik
}

Przykład 4

#!/usr/bin/awk -f
​
# Skrypt zliczajacy liczbe osob zalogowanych na serwerze / liczbe linii w pliku wejsciowym
# Skrypt numeruje kazda linie
​
# Blok operacji poczatkowych
BEGIN {
print "username IP"
# Tworzymy nowa zmienna: licznik wszystkich linii
licznik=0
}
​
# Blok operacji biezacych (wykonywanych na kazdej linii tekstu)
{
# Zwiekszamy licznik o 1 dla kazdej przetworzonej linii
licznik++
​
print licznik ": " $1,$5
}
​
# Blok operacji koncowych
END {
print "\n\nLiczba osob zalogowanych: " licznik
}