Wstęp

Grafika komputerowa odnosi się do tworzenia, reprezentowania, przetwarzania i manipulowania obrazami za pomocą komputera. W dzisiejszych czasach jest to kluczowa dziedzina w wielu sektorach, od projektowania graficznego, przez gry komputerowe, po medycynę i badania naukowe.

Podstawowe pojęcia

 1. 1.
  Piksel: najmniejsza jednostka obrazu wyświetlanego na ekranie, która ma określony kolor.
 2. 2.
  Rozdzielczość: określa liczbę pikseli na długość i szerokość obrazu lub ekranu.
 3. 3.
  Paleci kolorów: zestaw kolorów dostępnych dla obrazu. W systemie 24-bitowym możemy reprezentować ponad 16 milionów kolorów.
 4. 4.
  Wektor vs. bitmapa: obrazy wektorowe są tworzone za pomocą geometrycznych kształtów, podczas gdy obrazy bitmapowe są tworzone za pomocą siatki pikseli.

Klasyfikacja

 1. 1.
  2D Grafika komputerowa: odnosi się do tworzenia obrazów w dwóch wymiarach. Przykłady: projektowanie graficzne, edycja zdjęć.
 2. 2.
  3D Grafika komputerowa: odnosi się do tworzenia obrazów w trzech wymiarach. Przykłady: animacje, gry komputerowe, symulacje.

Technologie i algorytmy

 • Modele oświetlenia: służą do symulowania, jak światło wchodzi w interakcję z obiektami.
 • Teksturowanie: technika nadawania powierzchniom wyglądu i faktury.
 • Cieniowanie: proces określania koloru piksela na podstawie światła i materiału.
 • Ray tracing: technika renderowania, która symuluje ścieżkę promienia światła przez scenę.
 • Grafika rastrowa: obrazy są reprezentowane jako zestaw punktów w siatce.

Przykładowe oprogramowanie

 1. 1.
  Edytory grafiki rastrowej: Photoshop, GIMP.
 2. 2.
  Edytory grafiki wektorowej: Adobe Illustrator, CorelDRAW.
 3. 3.
  Oprogramowanie do modelowania 3D: Blender, Maya, 3DS Max.

Zastosowania

 • Projektowanie graficzne: tworzenie wizualnych komunikatów, takich jak plakaty, ulotki.
 • Animacja: tworzenie ruchomych obrazów, zarówno 2D, jak i 3D.
 • Gry komputerowe: tworzenie środowisk, postaci i efektów specjalnych.
 • Wizualizacje naukowe: reprezentowanie skomplikowanych danych w formie wizualnej.
 • Medycyna: wizualizacja i analiza obrazów medycznych.

Wyzwania i przyszłość

Rozwój technologii grafiki komputerowej jest nierozerwalnie związany z postępem w dziedzinie sprzętu komputerowego. Coraz bardziej zaawansowane karty graficzne i technologie wyświetlania, takie jak VR (wirtualna rzeczywistość) czy AR (rozszerzona rzeczywistość), otwierają nowe możliwości dla projektantów, artystów i inżynierów.

Prezentacja

Krótkie wprowadzenie do grafiki komputerowej w formie prezentacji.
Grafika rastrowa i wektorowa.pdf
1MB
PDF
Grafika rastrowa i wektorowa