Comment on page

CTF

CTF, czyli Capture The Flag, to popularna forma konkursów związanych z cyberbezpieczeństwem. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie serii zadań, które mogą obejmować różne aspekty bezpieczeństwa informatycznego, takie jak inżynieria odwrotna, kryptoanaliza, eksploatacja, forensyka cyfrowa, steganografia, a nawet webowe luki bezpieczeństwa.
Konkursy CTF mają na celu edukację i popularyzację wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa w praktyczny, angażujący sposób. Dzięki nim uczestnicy mają okazję uczyć się nowych umiejętności, testować swoje zdolności i rywalizować z innymi entuzjastami bezpieczeństwa.

Rodzaje konkursów CTF

Konkursy CTF zazwyczaj dzielą się na dwie główne kategorie: Jeopardy-style CTF oraz Attack-Defense CTF.

Jeopardy-style CTF

W tych konkursach zadania są podzielone na kategorie i mają różne wartości punktów w zależności od trudności. Zespoły (lub pojedynczy gracze) wybierają i rozwiązują zadania, zdobywając w ten sposób punkty. Na koniec konkursu zespół z największą liczbą punktów wygrywa.

Attack-Defense CTF

W tych konkursach każdy zespół ma swoją sieć lub system do obrony, a jednocześnie próbuje atakować sieci innych zespołów. Zespoły zdobywają punkty za utrzymanie swoich usług działających, a także za udane ataki na inne zespoły.

Platformy CTF

Istnieje wiele platform online, które organizują konkursy CTF lub dostarczają zadania do samodzielnego rozwiązania, takie jak:
 • CTFtime (ctftime.org) - strona z informacjami o nadchodzących konkursach CTF na całym świecie.
 • Hack The Box (hackthebox.eu) - platforma z setkami maszyn i zadań do włamania.
 • PicoCTF (picoctf.org) - platforma edukacyjna stworzona specjalnie dla młodzieży, ale dostępna dla wszystkich.

Narzędzia

Oto lista przykładowych narzędzi, które mogą okazać się pomocne podczas konkursów typu Capture The Flag (CTF). Przy wyborze narzędzi warto zwrócić uwagę na rodzaj zadań, które najczęściej pojawiają się w konkursach, a także na własne umiejętności i preferencje.
 • Wireshark - popularny analizator pakietów sieciowych, używany do przechwytywania i analizy ruchu sieciowego.
 • Nmap - narzędzie do skanowania sieci i hostów, używane do odkrywania otwartych portów i usług.
 • Burp Suite - zintegrowane środowisko do testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych.
 • John the Ripper - narzędzie do łamania haseł, używane do ataków słownikowych i brute force.
 • Metasploit - framework do testów penetracyjnych, używany do tworzenia i uruchamiania eksploitów.
 • Ghidra / IDA Pro - narzędzia do inżynierii odwrotnej, używane do analizy binarnych plików wykonywalnych.
 • Volatility - narzędzie do analizy pamięci, używane w forensyce cyfrowej.
 • Steghide / Stegosuite - narzędzia do steganografii, używane do ukrywania i wyodrębniania danych z plików.
 • OpenSSL - zestaw narzędzi kryptograficznych, używanych do szyfrowania, deszyfrowania, generowania kluczy, itp.
 • Aircrack-ng - pakiet narzędzi do testowania bezpieczeństwa sieci Wi-Fi.
 • SQLmap - narzędzie do wykrywania i eksploatacji luk SQL Injection w aplikacjach webowych.
 • Binwalk - narzędzie do analizy, dekompresji i wyodrębniania danych z plików binarnych.
Wszystkie te narzędzia są dostępne na większości dystrybucji Linuxa. Dystrybucje takie jak Kali Linux lub Parrot Security są specjalnie zaprojektowane do testów penetracyjnych i zawierają wiele z tych narzędzi preinstalowanych.