Comment on page

Nabieranie nauczycieli

Krótki przegląd sposobów, w jakie uczniowie próbują nabierać swoich nauczycieli informatyki.
Jak uczniowie nabierają nauczycieli informatyki.pdf
474KB
PDF
Prezentacja