Comment on page

Omówienie podstawy programowej

Algorytmika i programowanie na I i II etapie edukacyjnym

Poniższa prezentacja zawiera krótką analizę podstawy programowej do I i II etapu edukacyjnego pod kątem treści związanych z algorytmiką i programowaniem.
Algorytmika i programowanie w szkole podstawowej.pdf
1MB
PDF
Prezentacja