Comment on page

SQL

SQL (ang. Structured Query Language) to język zapytań, za pomocą którego możemy komunikować się z silnikiem bazodanowym. Za pomocą zapytań SQL możemy m. in.:
  • tworzyć nowe tabele,
  • modyfikować tabele,
  • usuwać tabele,
  • pobierać dane,
  • filtrować dane,
  • grupować dane,
  • sortować dane.

Gry

Ciekawe gry do ćwiczenia zagadnień związanych z SQL:
Last modified 8mo ago