Relacje

Gdy mówimy o bazie danych często myślimy o relacyjnej bazie danych, chociaż nie jest to jedyny typ baz danych, ale na takim się teraz skupimy. W relacyjnej bazie danych, jak sama nazwa wskazuje, pomiędzy danymi istnieją relacje, tzn. dane są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Co to jednak dokładnie oznacza? Wyobraźmy sobie sklep internetowy, w którym mamy założone konto i dodany produkt do koszyka. W takiej sytuacji istnieje pewna relacja pomiędzy naszym kontem, a tym produktem.
Przyjrzyjmy się różnym typom relacji.

Jeden do wielu oraz wiele do jednego

Jest to jeden z najpowszechniej występujących rodzajów relacji w bazach danych. Spójrzmy na poniższą strukturę bazy danych, by lepiej zrozumieć tę relację.
W naszej przykładowej strukturze mamy dwie tabele: Rolnik oraz Pole. Tabela Rolnik przechowuje informacje na temat rolników: unikalny identyfikator rolnika, imię oraz nazwisko. Tabela Pole zawiera informacje o polach: unikalny identyfikator pola, pole powierzchni wyrażone w hektarach oraz identyfikator rolnika, to którego należy dane pole.
Co możemy stwierdzić na podstawie tego schematu? Jakie relacje tutaj występują? Możemy zauważyć, że mamy jedno powiązanie pomiędzy tabelami Rolnik oraz Pole. Spróbujmy je opisać.
Jeden rolnik może mieć wiele pól. Jest to więc relacja typu jeden do wielu.
Z drugiej strony wiele pól może należeć do jednego rolnika. Jest to więc relacja wiele do jednego.
Jak widać te dwie relacje są do siebie symetryczne.