Wprowadzenie

Krótkie wprowadzenie po najważniejszych zagadnieniach związanych z bazami danych.