Auto-wypełnianie

Auto-wypełnianie w arkuszu kalkulacyjnym to funkcja, która automatycznie wypełnia komórki na podstawie istniejących wzorców danych lub formuł. Kiedy zaczynasz wpisywać dane, Excel próbuje zrozumieć wzorzec i, gdy przeciągasz uchwyt wypełnienia (mały kwadrat w prawym dolnym rogu komórki), rozszerza ten wzorzec na inne komórki.

Przykłady zastosowań

Wypełnianie serii liczb

Jeśli w dwóch pierwszych komórkach wpiszesz kolejno liczby 1 i 2, a następnie użyjesz auto-wypełniania, Excel utworzy serię kolejnych liczb (2, 3, 4, ...).

Daty i dni tygodnia

Możesz szybko utworzyć serię dat lub dni tygodnia. Na przykład, wpisując „Poniedziałek” i używając auto-wypełniania, otrzymasz kolejne dni tygodnia.

Miesiące

Podobnie, wpisując "Styczeń" i używając auto-wypełniania, Excel utworzy serię miesięcy.

Wzory numeryczne

Jeśli w dwóch pierwszych komórkach wpiszesz liczby tworzące sekwencję (np. 2, 4), auto-wypełnianie może kontynuować tę sekwencję (6, 8, 10, ...).

Proste ćwiczenia

 1. 1.
  Tworzenie kalendarza: zacznij od wpisania daty, np. 01.01.2023, a następnie użyj auto-wypełniania, aby utworzyć kalendarz na cały miesiąc.
 2. 2.
  Generowanie listy numerów ID: Wpisz ID-001, użyj auto-wypełniania, aby utworzyć sekwencję ID-002, ID-003, itd.
 3. 3.
  Tworzenie serii kwartałów: Zacznij od wpisania Q1, a następnie przeciągnij uchwyt wypełnienia, aby utworzyć serię Q2, Q3, Q4.

Ograniczenia

 1. 1.
  Nierozpoznanie wzorca: jeśli wprowadzisz zbyt skomplikowany lub nieregularny wzorzec, Excel może nie być w stanie go poprawnie zrozumieć i kontynuować.
 2. 2.
  Ograniczenia w rozpoznawaniu dat: Excel czasami może niepoprawnie interpretować daty, szczególnie gdy format daty nie jest jasny.
 3. 3.
  Wypełnianie nielinearnych serii: auto-wypełnianie najlepiej radzi sobie z liniowymi wzorami. Nielinearne, takie jak kwadratowe sekwencje, mogą wymagać ręcznego wprowadzenia lub bardziej złożonej formuły.

Podsumowanie

Auto-wypełnianie to przydatna funkcja w Excelu, która może znacznie przyspieszyć proces wprowadzania danych. Jednak należy być świadomym jej ograniczeń i wiedzieć, kiedy może być konieczne ręczne dostosowanie lub zastosowanie bardziej skomplikowanych formuł, aby osiągnąć pożądane rezultaty.