Programowanie obiektowe

Wstęp

Programowanie obiektowe jest jednym z popularnych paradygmatów programowania. W skrócie polega to na tym, że pracujemy z tzw. obiektami, które są zdefiniowane za pomocą klas. Klasy definiują nam nowe typy, które w przeciwieństwie do typów prostych (np. int), mogą mieć swoje właściwości (atrybuty) i metody.
Istota programowania obiektowego jest w zasadzie prosta do zrozumienia. Wyobraźmy sobie takie jabłko. Jabłko jest obiektem, który możemy zdefiniować poprzez jego wymiary, wagę, kolor, datę zerwania, gatunek itp. Sposób opisu takiego jabłka nazwiemy klasą, a konkretne jabłko, z ustalonymi wymiarami i innymi właściwościami, będzie obiektem tej klasy.