Comment on page

Grafowe

Graf jest strukturą danych, która składa się z wierzchołków (lub węzłów) połączonych krawędziami. Każda krawędź łączy parę wierzchołków. Grafy mogą być skierowane (krawędzie mają kierunek) lub nieskierowane (krawędzie nie mają określonego kierunku).
Grafy są niezwykle użyteczne w wielu dziedzinach, takich jak sieci komputerowe, algorytmy przeszukiwania ścieżek, przetwarzanie obrazów, sieci społecznościowe i wiele innych.

Typy grafów

Istnieje kilka podstawowych typów grafów, a każdy ma swoje zastosowania.
 • Graf nieskierowany: Graf, w którym krawędzie nie mają kierunku. Jeśli istnieje krawędź między wierzchołkami
  AA
  i
  BB
  , to można poruszać się z
  AA
  do
  BB
  i z
  BB
  do
  AA
  .
 • Graf skierowany: Graf, w którym krawędzie mają kierunek. Jeśli istnieje krawędź z
  AA
  do
  BB
  , to nie można poruszać się z
  BB
  do
  AA
  , chyba że istnieje tam osobna krawędź.
 • Graf ważony: Graf, w którym krawędzie mają wartość (wagę) przypisaną. Te wagi mogą reprezentować różne rzeczy, takie jak koszt, długość, pojemność itp., w zależności od problemu, który próbujemy rozwiązać.
 • Graf nieważony: Graf, w którym krawędzie nie mają przypisanej wartości.

Reprezentacje grafu

Aby móc efektywnie pracować z grafami i wykorzystywać je w algorytmice, potrzebne nam są struktury do ich efektywnej reprezentacji i przechowywania w pamięci programu/komputera. Zazwyczaj rozważamy trzy podstawowe sposoby reprezentacji grafu:
 • Macierz sąsiedztwa: Jest to kwadratowa macierz o wymiarach
  N×NN\times N
  , gdzie
  NN
  to liczba wierzchołków w grafie. Element macierzy
  M[i][j]M[i][j]
  jest równy
  11
  , jeśli istnieje krawędź między wierzchołkami
  ii
  oraz
  jj
  , a w przeciwnym razie jest równy
  00
  . W przypadku grafów ważonych wartości te zastępuje waga krawędzi. Macierz sąsiedztwa jest prosta do zrozumienia i implementacji, ale jest nieefektywna dla grafów rzadkich (tzn. z małą liczbą krawędzi), ponieważ wymaga przechowywania
  N2N^2
  wartości.
 • Lista sąsiedztwa: Jest to alternatywna reprezentacja grafu, która jest bardziej efektywna dla grafów rzadkich. Dla każdego wierzchołka przechowuje listę wierzchołków, do których prowadzi krawędź. W praktyce lista sąsiedztwa może być reprezentowana jako tablica list lub jako słownik, gdzie klucze to wierzchołki, a wartości to listy sąsiednich wierzchołków.
 • Lista krawędzi: Lista krawędzi to inna forma reprezentacji grafu, w której graf jest reprezentowany jako jedna lista wszystkich krawędzi. Każda krawędź jest reprezentowana jako para wierzchołków
  (i,j)(i, j)
  . Lista krawędzi jest szczególnie przydatna, gdy chcemy przejść przez wszystkie krawędzie grafu.

Operacje na grafach

Podstawowe operacje, które można wykonać na grafach, to:
 • dodawanie wierzchołków,
 • dodawanie krawędzi,
 • usuwanie wierzchołków,
 • usuwanie krawędzi,
 • sprawdzanie, czy istnieje krawędź między dwoma wierzchołkami,
 • sprawdzanie sąsiadów danego wierzchołka.

Podsumowanie

Grafy są kluczową strukturą danych wykorzystywaną w wielu dziedzinach informatyki, a różne sposoby reprezentacji grafów pozwalają na optymalizację różnych operacji. Wybór odpowiedniego typu grafu i reprezentacji zależy od specyfiki problemu, który próbujemy rozwiązać i często jest kluczowym elementem wydajnego algorytmu.