Szyfrowanie

Słowniczek pojęć

  • Tekst jawny (tekst otwarty) - wiadomość przed zaszyfrowaniem, lub po odszyfrowaniu.
  • Szyfrogram (kryptogram) - zaszyfrowana wiadomość.