Comment on page

Kodowanie i kompresja

Wszystkie dane zapisane w pamięci komputera reprezentowane są w postaci liczb binarnych. Komputer operuje na ciągach zer i jedynek, także podczas przetwarzania tekstu. Dlatego ważne jest kodowanie, które określa, w jaki sposób należy interpretować bity z pamięci komputera i w jaki sposób zapisywać różne dane w postaci bitów. Kodowanie określa także rodzaj informacji, np. znaków, jakie możemy reprezentować na komputerze. Nieraz możemy spotkać się z tym, że niektóre symbole, takie jak znaki z polskiego alfabetu, nie wyświetlają się poprawnie. Jest to właśnie związane z systemem kodowania.
Nie tylko sam sposób zapisywania i interpretacji danych jest jednak ważny. Innym istotnym aspektem jest także dbanie o optymalne wykorzystanie pamięci urządzenia. W obecnych czasach pracujemy z coraz większymi zbiorami danych, które zamiast kilkudziesięciu kilobajtów zajmują często dziesiątki, jak nie setki gigabajtów. Między innymi z tego względu istotna jest efektywna kompresja danych, która pozwala zmniejszyć ilość miejsca w pamięci urządzenia potrzebną do zapisania danych. Innymi słowy kompresja sprawia, że wykorzystujemy mniejszą liczbę bitów do reprezentacji informacji.