Przeszukiwanie z powrotami

Przy niektórych problemach zbiór możliwych rozwiązań jest zbyt duży, by go przejrzeć w sensownym czasie. Czasem jednak zdarza się, że rozwiązanie możemy budować stopniowo i jesteśmy w stanie w pewnym momencie stwierdzić, że to rozwiązanie jest już błędne i każde jego rozwinięcie także będzie błędne. W takiej sytuacji wracamy i sprawdzamy kolejne rozwiązanie.