Comment on page

Poziom 2

Przy niektórych zadaniach trzeba chwilę dłużej pomyśleć. Efektywność rozwiązania jest tutaj istotna, warto więc dążyć do jak najlepszej złożoności.
Last modified 8mo ago